Privacy Policy

Lock Control BVBA streeft ernaar om jouw gegevens op een volledig veilige manier te verwerken, en in alle transparantie te communiceren over de gegevens die we verzamelen, hoe lang we deze bijhouden en waarvoor we deze gebruiken. In essentie verzamelen wij gegevens om jou als klant een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, onze communicatie op je voorkeuren af te kunnen stemmen en ons assortiment zo goed mogelijk op je noden te laten aansluiten. Je vindt details over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze beveiligen en met welke partijen wij deze delen in onze privacy policy.

Onderstaand vind je de meest gestelde vragen i.v.m. de Europese wetgeving (GDPR – of in het Nederlands AVG) die van toepassing is op het behandelen en verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Vind je je vraag hieronder niet terug? Of heb je hier nog verdere vragen bij? Wil je graag gebruik maken van de rechten die deze regelgeving je biedt? Wil je weten welke gegevens wij over jou hebben verzameld?

Of heb je bemerkingen op onze verwerking van je gegevens of andere aanverwante aspecten? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Lock Control BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@lockcontrol.be.

Verwerkingsdoeleinden

Lock Control BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer:

 • klantenadministratie
 • opvolgen van bestellingen/leveringen
 • facturatie
 • opvolgen van de solvabiliteit

Voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame naar onze klanten, vragen wij de expliciete toestemming aan onze klant.

De gegevens die ingestuurd worden via onze website via contactformulier worden eenmalig gebruikt om een antwoord te kunnen bezorgen aan de aanvrager.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) toestemming: voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:
  • de gegevens verwerkt voor de klantenadministratie worden gebruikt om uw bestellingen te kunnen bezorgen en de facturatie te laten gebeuren
  • de garantiegegevens worden verwerkt om de garantie-aanvragen te kunnen beoordelen
  • de registratiegegevens worden bijgehouden om het inloggen op de website mogelijk te maken
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: de facturatiegegevens worden gedurende de wettelijk bepaalde periode bijgehouden

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

Wij verzamelen je gegevens voor een periode van maximaal 7 jaar. Na deze periode verwijderen we je gegevens of houden we deze enkel nog anoniem bij. Nadat je je gegevens met ons hebt gedeeld, heb je ten allen tijde het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naarinfo@lockcontrol.be; met als bijlage een kopie van de identiteitskaart

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -  commission@privacycommission.be).