Akuvox SDMC


    Software voor het beheren van Akuvox toestellen on site
    • Automatische configuratie van alle apparaten
    • Realtime videobewaking
    • Toegangscontrole beheer
    • Berichten en advertenties publiseren